Sykmelding kun ved egen sykdom

Svært mange arbeidstakere melder seg syke for å ta seg av pårørende, viser en ny undersøkelse. Dette er en dårlig løsning både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Simployers rådgiver.

Publisert
Atle Torp er juridisk HR-og ledelsesrådgiver i Simployer.
Atle Torp er juridisk HR-og ledelsesrådgiver i Simployer.

En ny undersøkelse fra Pårørendealliansen, omtalt i Aftenposten, viser at svært mange pårørende bruker sykefravær for å ta seg av syke familiemedlemmer.

Ifølge Aftenposten betaler norske arbeidsgivere mellom 180 og 700 millioner kroner i året for dette sykefraværet.

– Vi ser mange slike situasjoner hvor arbeidstakere som ikke selv er syke, velger å gå til legen og be om en sykmelding. Det er ikke en god løsning verken for arbeidstaker eller arbeidsgiver, sier juridisk HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp i et nyhetsbrev fra Simployer.

Ofte vil arbeidsgiver betale ut sykepenger i slike situasjoner i sympati med den ansatte, noe Simployers rådgivere advarer mot.

Bevisst av politikerne

Atle Torp har i en årrekke veiledet bedrifter i sykefraværshåndtering. Han sier det kan være et problem for enkelte ansatte å akseptere at det finnes tøffe situasjoner i livet hvor man mister arbeidsinntekt uten at det dekkes opp av velferdsordninger.

– Det er et bevisst valg fra politikerne at sykmelding bare skal brukes ved egen sykdom. Personer som trenger fri for å pleie familiemedlemmer faller mellom ytelser. Vi snakker jo med mange som havner i en slik situasjon, siden det ikke er noen ytelser før man haver i terminalfasen, når man kan få pleiepenger i 60 dager. Det er lett å ha sympati med arbeidstakere som er i slike krevende situasjoner, men det er presisert i loven at sykmelding ikke skal skrives ut på bakgrunn av økonomiske eller sosiale forhold, sier Torp.

Simployers rådgiver er enig med Pårørendealliansens i at det er behov for en pårørendeytelse. Dersom man bruker sykmelding i slike situasjoner, sender man samtidig regningen for "hull" i velferdsstaten til arbeidsgiver og NAV.

Sykmelding betyr ikke fravær

I disse situasjonene er det fri fra jobben arbeidstakeren egentlig trenger. Atle Torp understreker at en sykmelding ikke betyr at arbeidstakeren kan være hjemme, og at en sykmelding derfor uansett er et dårlig virkemiddel når arbeidstakeren trenger fri.

– Når en arbeidstaker kommer med en sykmelding, har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge for at han eller hun kan jobbe så mye som mulig i sykdomsperioden. Alt rundt sykepengeordningen er innrettet for at arbeidstakere skal være så mye som mulig på jobb. Hvis arbeidstakeren ikke er syk, men trenger å være borte fra jobb, er ikke sykmelding en god løsning, sier Torp.

Unngå at sykmeldingen kommer

Simployers sykefraværseksperter er hvert år ute i svært mange bedrifter og hjelper dem med sykefraværshåndtering. Et av deres viktigste råd er at ledere må ha en tett dialog med arbeidstakerne, og kjenne sin rolle i slike situasjoner.

– Det er viktig å ha en så tett dialog med arbeidstakerne at man får vite om krevende situasjoner før arbeidstakeren kommer med en sykmelding. Når sykmeldingen kommer, er det på mange måter for sent. Arbeidstakerne må vite at de kan snakke med sin leder om private problemer som påvirker deres evne til å gjøre jobben sin, og lederne være forberedt på å gjøre nødvendige tilpasninger, sier Torp.

Fornuftig å være fleksibel

Selv om arbeidstaker ikke har krav på fri med lønn i krevende livssituasjoner, råder Atle Torp arbeidsgivere til å være fleksible og lete etter gode løsninger for arbeidstakerne.

– Kanskje man kan innvilge noen dager fri med lønn, eller kanskje kan man gi mulighet for mer fleksibel arbeidstid i en periode. Hvis man som arbeidsgiver strekker seg litt i en tøff situasjon for en arbeidstaker, sikrer man seg ofte en lojal medarbeider som strekker seg litt for arbeidsgiver senere, sier Torp.

(Nyhetsbrev fra Simployer)

Powered by Labrador CMS