Julie Lødrup fra LO åpnet "Verdensdagen for sikkerhet og helse" i Oslo. (Foto: Jan Tveita)
Julie Lødrup fra LO åpnet "Verdensdagen for sikkerhet og helse" i Oslo. (Foto: Jan Tveita)
Generaldirektør Guy Ryder i ILO hilste fra organisasjonen over video. (Foto av skjermbilde)
Generaldirektør Guy Ryder i ILO hilste fra organisasjonen over video. (Foto av skjermbilde)
Unge arbeidstakere fortalte om sine erfaringer fra møtet med arbeidslivet: (F. v.) Ann-Kristin Birkelund, AOF Opplæringskontor og Kristine Went, EL og IT Forbundet. (Foto: Jan Tveita)
Unge arbeidstakere fortalte om sine erfaringer fra møtet med arbeidslivet: (F. v.) Ann-Kristin Birkelund, AOF Opplæringskontor og Kristine Went, EL og IT Forbundet. (Foto: Jan Tveita)

Verdensdagen for sikkerhet og helse markert i Oslo

28. april er «Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen», og dagen markeres hvert år med arrangement over hele verden. I Norge har LO og AOF de siste årene markert dagen med en arbeidsmiljøkonferanse med aktuelle tema. Konferansen henvender seg til alle interesserte – både i og utenfor fagbevegelsen.

Publisert

Initiativtaker til «Verdensdagen for sikkerhet og helse» er Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO), som i år fyller 100 år. Organisasjonen har sitt hovedsete i Genéve i Sveits. I alle disse årene har organisasjonen arbeidet aktivt for å øke bevisstheten om ulykker, skader og sykdommer i arbeidslivet.

I Norge gikk konferansen av stabelen i Oslo torsdag 25. april.

Dagsaktuelle tema

Julie Lødup fra LO åpnet konferansen. Arbeidslivskriminalitet var et av hovedtemaene. Denne kriminalitetsformen fortsetter å bre om seg både i omfang og i ulike bransjer, ifølge rådgiver Jonas Bals i LO.

Avdelingsdirektør Berit Bakke fra NOA/STAMI informerte om hvor virksomhetene kan hente nasjonale fakta om arbeidsmiljø i Norge, og ut fra disse måle temperaturen på arbeidsmiljøet i egen bedrift.

HMS-opplæring

Dårlig kvalitet og lettvinte løsninger på arbeidsmiljø- og HMS-relatert opplæring får dessverre alvorlige konsekvenser, det billigste alternativet kan dessverre koste dyrt, var budskapet til foredragsholder Arne Bernhardsen.

Direktør Pål Molander i STAMI snakket om hva forebyggende arbeidsmiljøarbeid er, etterfulgt av Roger H. Heimli fra LO, som fortalte at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet er tillagt stor vekt i den nye IA-avtalen.

Samarbeid om sikkerhet

Styreleder Trond Bølviken fra nyetablerte Samarbeid for sikkerhet (SfS) i bygg og anlegg begrunnet hvorfor det var nødvendig med en ny organisasjon i denne bransjen, mens forfatter Jørund Hassel fortalte om sammenhengen mellom arbeidstid og helse.

Dystre tall internasjonalt

På verdensbasis dør en arbeidstaker hvert 15. sekund på grunn av en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. Hver dag dør 6300 mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer. Dette utgjør mer enn 2,3 millioner dødsfall hvert år. Hele 317 millioner ulykker skjer på jobben årlig.

Utfordringene i arbeidslivet er med andre ord fremdeles store, både nasjonalt og internasjonalt.

Powered by Labrador CMS