(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Kjenn rettighetene dine på jobb

En fersk undersøkelse viser at over halvparten av nordmenn ikke kjenner til sine rettigheter på arbeidsplassen.

Publisert

Undersøkelsen er utført av analysebyrået YouGov på vegne av møbel- og kontorspesialisten AJ Produkter. Den viser at et urovekkende høyt antall ikke vet nok om sine rettigheter og muligheter på arbeidsplassen når det gjelder tilrettelegging etter behov. Har du for eksempel et ryggproblem eller sliter med sterke allergier, er arbeidsgiveren din pålagt å tilrettelegge for deg. Men det er ikke alltid oversiktlig hva man har krav på som arbeidstaker eller hvordan man som arbeidsgiver tilrettelegger.

Vet ikke om arbeidsplassen er tilrettelagt

I undersøkelsen svarer også over halvparten (53 prosent) at arbeidsplassen deres ikke er tilrettelagt for alle, eller at de ikke vet om arbeidsplassen er tilrettelagt. Dette tyder ikke bare på at det finnes et klart kunnskapsgap blant norske arbeidstakere, men også at det er mye som skal gjøres for å nå regjeringens visjon om at hele Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Målet er å prestere best mulig

Geir Laget, produktekspert hos AJ Produkter, har i over 20 år hjulpet bedrifter med å tilrettelegge sin arbeidsplass for seg selv og sine ansatte. Han forteller at det er spesielt én ting bedriftene han er i kontakt med, lurer på:
– Hvordan kan jeg på best mulig måte sørge for at de ansatte har det de trenger på arbeidsplassen for å prestere og ha det best mulig? Vi gir våre tips og innspill på hvordan riktig kontormøblement kan løse noen av utfordringene kundene opplever på sin arbeidsplass, forklarer Laget.

– Det er viktig å tenke frem i tid og gjøre investeringer for fremtiden. Arbeidstakere har rett på en arbeidsplass som er tilpasset deres behov, om det er ryggproblemer, handikap eller sykdom. Ofte er det snakk om ryggproblemer, og da er hev-senk-pulter en god investering.

Universell utforming

Nina Sperling er interiørarkitekt MNIL i iArk og har hele sitt yrkesaktive liv jobbet med innredning av arbeidsplasser, både offentlige og private.

– Det er mange forskrifter og lovverk som skal følges når arbeidsplasser skal utformes – alt fra regler for lys og luft, utsyn og innsyn, til størrelse på toalettene og bredder på korridorer. Disse forskriftene blir beskrevet i blant annet TEK10, Arbeidsplassforskriften og loven om universell utforming, sier Sperling.
For en arbeidsgiver kan det virke som en uoverkommelig oppgave å overholde alle disse reglene og samtidig drive en effektiv og lønnsom bedrift. For de aller fleste arbeidsplasser vil det lønne seg å gjennomføre en analyse av arbeidsplassen sammen med en ekspert på området, for å kartlegge muligheter, utfordringer og behov.

Som undersøkelsen viser er majoriteten av norske arbeidstagere ikke klar over sine rettigheter på arbeidsplassen. Sperling nevner som eksempel at selv om mange forbinder universell utforming med tilrettelegging for synlig handikap, er hørselshemming en langt vanligere utfordring – og at allergier, synshemming og kognitiv svikt også er tilstander som arbeidsplassen er lovpålagt å tilrettelegge for.

(Pressemelding)

Tips til en godt tilrettelagt arbeidsplass:

  • Ta kontakt med en spesialist for å analysere bedriftens behov.
  • Sørg for god informasjon til ansatte om hva de har krav og hvordan bedriften kan hjelpe dem.
  • Invester i gode kontormøbler, spesielt hev-senk-pulter som gjør at arbeidstakerne kan variere arbeidsstilling og forebygge sykdom og slitasje.
  • Mange bedrifter har åpne landskap, da kan lydabsorbenter og skillevegger være viktig. Arbeidstakere med hørselsproblemer kan ha god nytte av lydabsorberende elementer som demper støyen. Det kan også gi et bedre arbeidsmiljø til alle ansatte.

Riktige stoler er viktig for alle ansatte. Vi er ulike og har forskjellige behov, og en stol som passer for én ansatt er ikke sikkert at er optimal for en annen.

(Kilde: AJ Produkter)

Powered by Labrador CMS