(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Arbeidstidsreglene endres

Fra 1. juli er det mulig å jobbe mellom kl. 21.00 og kl. 23.00 om kvelden.

Publisert

Formålet med den nye bestemmelsen er å gi bedre muligheter til fleksible arbeidsdager, uten at du skal jobbe mer eller hvile mindre, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Kun på arbeidstakers initiativ

Det er bare arbeidstaker som kan ta initiativet til kveldsarbeidet, heter det videre. Arbeidstaker må selv ønske å arbeide mellom klokka 21.00 og 23.00, og det kreves en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig må arbeidsgiver være enig i at noe av arbeidet utsettes til kvelden.

Nattarbeid berøres ikke

Arbeid som utføres etter klokka 21, må være innenfor daglig arbeidstid. Arbeid utover avtalt arbeidstid vil fortsatt være overtid. Reglene for hva som regnes som nattarbeid, endres ikke.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tror regelendringene vil gjøre mange småbarnsforeldre glade.

Du kan lese mer om endringene på departementets egne nettsider.

(Arbeids- og sosialdepartementet)

Powered by Labrador CMS