(Foto: Jan Tveita)

Innvandrere diskrimineres minst i profesjonsyrker

Ny studie viser at leger, tannleger, lærere og sykepleiere med innvandringsbakgrunn har betydelig mindre risiko for å bli diskriminert enn innvandrere i andre yrker.

Publisert

– Det er betydelig mindre diskriminering i lovregulerte yrker som tannlege, lege, sykepleier og lærer enn andre yrker, sier forsker Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus til NRK.

Drange har i over ti år forsket på sysselsettings- og lønnsdiskriminering av innvandrere i yrkeslivet, og har også tatt en doktorgrad om emnet.

Sammen med Håvard Helland ved HiOA har hun sett på hvilke yrker risikoen for å bli diskriminert i er minst.

Flere årsaker

– I profesjonsyrkene er det lavere grad av lønnsdiskriminering og høyere sannsynlighet for å ha jobb, sier Drange. Hun mener det er flere grunner til at det er slik.

I lovregulerte yrker innenfor helse, jus og økonomi er det tydelige og strenge krav til hvilken utdanning og kompetanse som skal til for å få jobb. Arbeidsgivere har ikke like mange å velge mellom når de skal ansette, slik at det er mindre rom for diskriminering.

De fleste stoler på at den offentlige autorisasjonen som kreves for å være tannlege, sykepleier eller lege går god for kompetansen.

Innvandrere kan lettere se hva som kreves for å bli god i yrket.

– I en del andre yrker er det i større grad uformelle krav til hva som kreves. Informasjonen kan ligge i nettverk eller kulturer som innvandrere ikke har tilgang på, sier Drange.

Men generelt viser forskning at innvandrere møter flere hindringer når de skal ut på arbeidsmarkedet.

(nrk.no)

Powered by Labrador CMS