(Foto: Erik Mårtensson)

Kjønnslikestilte byggebrakker

Personalbrakke med eneroms-garderober bidrar til en mer likestilt arbeidsplass i byggebransjen, der 92 prosent er menn. Brakkene tilrettelegger også for nåværende og fremtidige kvinnelige arbeidstakere.

Publisert

– Vi håper dette tiltaket kan bidra til at flere kvinner føler seg ivaretatt og at flere søker seg til yrket. Dersom tiltaket viser seg å være en suksess, er nok dette noe vi ønsker å bygge videre på, sier Arnt Vidvei, HR direktør i NCC.

Bygget på svenske erfaringer

Dagens byggebrakker har klassiske omkledningsrom med benker og rekker med knagger til klærne. Dusjene er plassert bak et forheng. Dette er et gammeldags konsept som ikke tar kvinners behov for privatliv i betraktning. Andre grunner som taler for eneroms-garderober, er for eksempel kultur, seksuell legning, fysisk funksjonsnedsettelse eller simpelthen behov for personlig integritet.

Arbeidet med å forbedre garderobeforholdene er allerede satt i gang i Sverige, og erfaringene derfra vil bli videreført også i Norge.

Individuelle båser og låsbar dør

Et av forslagene innebærer å ha individuelle dusjer med låsbar dør. Eventuelt at store omkledningsrom deles inn i mindre rom, der ett skal være beregnet for kvinner som begynner i arbeidslaget.

– Dette skal ikke være en spesialbrakke. Det er slik vi ønsker at personalrommene skal se ut på våre byggeplasser så fort det lar seg gjøre. Alle skal kunne føle seg komfortable og trygge i våre omkledningsrom, sier Christina Lindbäck, Senior Vice President Corporate Sustainability, NCC. NCC har gjennomført prosjektet i samarbeid med Ramirent.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS