Ikke alle statsansatte kan utføre jobben sin fra hjemmekontor. Operative polititjenestemenn er et eksempel på dette.
Ikke alle statsansatte kan utføre jobben sin fra hjemmekontor. Operative polititjenestemenn er et eksempel på dette.

Statens HR-ledere tror på mer hjemmekontor

82 prosent av HR-lederne i staten ønsker å gi medarbeiderne større muligheter for å jobbe hjemmefra etter pandemien, viser ferske tall fra Arbeidsgiverbarometeret.

Om Arbeidsgiverbarometeret

Arbeidsgiverbarometeret ble opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 for å legge til rette for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidsgiverpolitikken i staten. Undersøkelsen går til de nesten 200 HR-lederne i det statlige tariffområdet og gjennomføres to ganger i året. Hovedvekten av spørsmålene i vårens undersøkelse tar utgangspunkt i fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde; hva som kan bli den nye "normalen" når vi er tilbake i en mer ordinær drift.

(Kilde: regjeringen.no)

Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året blant de nesten 200 HR-lederne i det statlige tariffområdet, heter det i et nyhetsbrev fra regjeringen. Blant HR-lederne oppgir 57 prosent at de forventer at bruk av hjemmekontor vil "øke noe", mens 33 prosent svarte at de tror det vil "øker mye".

Færre tjenestereiser

Tjenestereiser vil derimot reduseres mye. Mange ønsker også mer bruk av fleksibel arbeidstid. HR-lederne forventer også betydelig mer bruk av nettskybaserte tjenester og ulike kommunikasjonsverktøy, blant annet på grunn av flere hybride møteplasser. En del virksomheter vil også vurdere justeringer av egne kontorkonsepter som åpent landskap, free-seating, aktivitetsbaserte arbeidsplasser mv.

Korona gir varige endringer

– Tilbakemeldingene fra virksomhetene viser at koronapandemien trolig vil føre til varige endringer i arbeidshverdagen. Det vil sannsynligvis bli vanligere med noe bruk av hjemmekontor, vi vil reise mindre i jobbsammenheng, og flere møter vil bli gjennomført digitalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Nye arbeidsmåter kan gi flere fordeler for arbeidsgivere og arbeidstakere. Økt fleksibilitet, reduserte reisekostnader og lavere klimagassutslipp. Samtidig vil mange oppgaver fortsatt løses best når ansatte kan møtes fysisk. Fysisk tilstedeværelse er også viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø.

– Selv om bruk av hjemmekontor stort sett har gått bra under koronakrisen, vil nok mange statlige arbeidsgivere ønske tilstedeværelse på kontoret når samfunnet åpner igjen. Jeg tror derfor det vil gå noe tid før vi vil finne en hensiktsmessig balanse mellom hjemmekontor og tilstedeværelse i virksomheten, sier Astrup.

Tillitsbasert ledelse

Arbeidsgiverbarometeret kartla også hva slags lederkompetanse som vil være viktig i fremtiden. 83 prosent av HR-lederne nevner tillitsbasert ledelse som den viktigste. De trekker også fram endringsledelse og relasjonell ledelse. Når det gjelder kompetanse hos medarbeiderne, er det selvledelse som skårer høyest. I tillegg trekker HR-lederne fram samhandlingskompetanse, fleksibilitet og endringskompetanse som viktige egenskaper hos medarbeiderne.

Nytt prosjekt på fremtidens arbeidsliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene i staten har igangsatt et prosjekt som skal se på fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområdet. I prosjektet ligger også en scenariodel for å identifisere ulike fremtidsbilder for de ansatte i staten. Den skal etter planen ferdigstilles i mars 2022.

– Prosjektet vil gi oss et godt grunnlag for videreutvikling av arbeidsplassene i staten, sier Astrup.

(regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS