(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Skiftarbeidere eldes raskere

Skiftarbeidere gjør det dårligere enn andre på en test som måler svekking av tenkeevnen.

Publisert

Det viser en studie fra universitetet i Uppsala som er publisert i Neurobiology of Aging. Forskere har mistenkt at skiftarbeid kan føre til kognitive forstyrrelser hos mennesker, men hittil har bevisene spriket, skriver forskning.no.

Forskerne brukte en test kalt stifinner-testen. Den er vanlig for å undersøke svekket evne til å analysere og konsentrere seg. De fleste bruker lengre tid på å fullføre testen, jo eldre de blir.

Men i tillegg fant forskerne ut at deltakerne over 45 år løste oppgavene tregere hvis de jobbet skift.

– Denne testen er relevant for det virkelige arbeidsliv, der man gjerne må håndtere ulike beskjeder samtidig, sier Christian Benedict til forskning.no.

Benedict er dosent ved institutt for nevrovitenskap ved Uppsala Universitet og står bak studien.

Seks prosent tregere

Forskerne tok tiden som deltakerne brukte på å løse oppgavene, og delte deretter deltakerne inn i to grupper etter om de jobbet skift eller vanlig dagtid.

Skiftarbeidere løste oppgavene fire sekunder tregere enn andre.

– Selv om det høres lite ut, er forskjellen ganske stor i forhold til at alle brukte i snitt 60 sekunder på å løse testen, forklarer Benedict til forskning.no.

Skiftarbeidere brukte over seks prosent lengre tid på oppgavene.

– Kan man si at de eldes raskere?

– Ja, det er en måte å si det på, bekrefter han.

Deres evne til å løse oppgaver raskt, reduseres noe. Slik hjernen normalt svekkes med alderen, og man trenger noe mer tid på å løse oppgaver, sier nevrologen Benedict.

Tar fem år å bli normalt rask

Også personer som hadde jobbet turnus i løpet av de siste fem årene, presterte dårligere.

Tidligere turnusarbeidere som hadde sluttet med det for mer enn fem år siden, var like raske som gruppen som ikke arbeidet skift.

Det tyder på at det kan ta minst fem år for tidligere skiftarbeidere å gjenopprette de hjernefunksjonene som er nødvendig for å utføre testen.

– Det er ganske spennende at det tar så lang tid, sier Benedict.

Kontrollerte for utdanning

Forskerne kontrollerte for mulige andre årsaker til forskjellene i hurtighet, som alder, utdanning, søvnlengde og hvor mye deltakerne trente eller mosjonerte.

Arbeidstakerne kom fra ulike bransjer, og omfatter ansatte i helsesektoren.

Forskerne har ikke skilt mellom ansatte som jobber ulike dagturnus-ordninger og de som i tillegg jobber nattevakter.

– Vi har bare spurt om de jobber skift, ikke om de går nattevakter, dessverre, sier Benedict.

Derfor vet de ikke om det er nattarbeid som rammer hjernefunksjonen, eller om også ettermiddagsskift og helgevakter virker aldrende på hjernen.

Ekstra viktig med sunn livsstil

Benedict understreker at skiftarbeidere kan motvirke de uheldige virkningene av skiftarbeid.

– Samfunnet er jo avhengig av skiftarbeid, spesielt i helsesektoren. Men for skiftarbeidere er det ekstra viktig å mosjonere, ha et sunt kosthold, og sørge for nok søvn på en naturlig måte. Vi ser at de som mosjonerer og lever sunt, presterer bedre, sier han.

Forskerne brukte data fra omtrent 7000 individer som deltok i den svenske studien EpiHealth. Deltakerne var mellom 45 og 75 år.

Studien var et samarbeid mellom forskere ved Uppsala universitet og høyskolen i Malmö.

(forskning.no)

Powered by Labrador CMS