Buss i Oslos gater om kvelden.
TRYGGERE: Nå skal alle nye busser tilfredsstille strengere sikkerhetskrav med forsterket konstruksjon i fronten.

Nye sikkerhetskrav gjør det tryggere for bussjåfører

Det skal være trygt å kjøre buss, både for sjåføren og passasjerer, understreker samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som innfører nye regler.

Fra og med 1. oktober gjelder strengere sikkerhetskrav for alle nye busser.

Det er innført krav om forsterket konstruksjon i front av bussen.

På den måten vil bussen være bedre beskyttet mot å bli deformert i en frontkollisjon.

Dermed vil også sjåføren beskyttes bedre i frontkollisjoner.

De nye sikkerhetskravene følger opp tilrådning fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten i buss og forslag som har vært på høring.

Sikre sjåførene bedre

– Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. I løpet av de siste årene har vi dessverre sett flere alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blitt hardt skadet eller drept, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

De nye kravene om forsterket konstruksjon i fronten vil gjelde for alle nye busser i løyvepliktig transport.

– Jeg er glad for at de nye kravene til økt kollisjonssikring i buss nå trer i kraft. Det er et viktig første skritt i arbeidet for å sikre bussjåførene våre bedre, sier Nygård.

Strengere en EU

Samtidig fortsetter arbeidet for bedre kollisjonssikkerhet i buss. Før sommeren fikk Statens vegvesen i oppdrag både å vurdere ytterligere nasjonale krav, og å gjennomføre nye initiativ for å påvirke det internasjonale arbeidet.

De nye sikkerhetskravene som nå er innført i Norge, går lenger enn EU-reglene og kravene som stilles av FN.

Norge vil fortsette arbeidet for å påvirke EU og FN til å følge etter.

Vil ha ny internasjonal standard

– Målet er at en forsterket frontkonstruksjon skal kunne bli internasjonal standard, sier Nygård.

Norge har tatt opp problemstillingen med EUs høynivågruppe for trafikksikkerhet. Nå reiser Nygård til Brussel for å delta på konferansen Bus World.

– Her vil jeg på nytt ta opp våre ønsker om internasjonale krav for en samlet internasjonal bussbransje, både overfor bransjeaktører og andre lands myndigheter, sier Nygård.

Ruter i rute

I Oslo har allerede kollektivselskapet Ruter kommet regelendringen i forkjøpet. De nye elektriske leddbussene som i år er blitt satt inn i trafikk i hovedstaden, er utstyrt med flere nye sikkerhetssystemer som skal beskytte sjåførene – også ekstra forsterkning i front.

Det er Sporveiens eget busselskap Unibuss som opererer bussene for Ruter. Unibuss-direktør Øystein Svendsen sa til HMS-magasinet tidligere i år at Oslos krav til bussparken kan bringe hele Europas bussindustri framover, både når det gjelder miljø, tilgjengelighet og sikkerhet.

– Når vi er på fagkonferanser i Europa, opplever vi at norsk bussbransje er med på å sette sikkerhet i fokus, sier han.

Powered by Labrador CMS