Ros-og-jobbengasjement-1
Ros-og-jobbengasjement-1

Ros skaper jobbengasjement

For å holde på de beste medarbeiderne, må du sørge for at de er engasjert i jobben. Flere faktorer skaper jobbengasjement, og viktigst ifølge norske arbeidstakere er oppmuntring og ros.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette viser en undersøkelse fra Dale Carnegie Training Norway. De som svarte ble bedt om å rangere blant fem myke faktorer som skaper jobbengasjement: Ansvar, oppmuntring, inspirasjon, god kommunikasjon, utfordrende arbeidsoppgaver.

Oppmuntring og ros viktigst

Én av fem (20,1 prosent) av de spurte som er i jobb, svarte at oppmuntring og ros er viktigst for å skape jobbengasjement. God kommunikasjon på arbeidsplassen er også viktig (19,2 prosent), men dette er mye viktigere for kvinner enn menn. Det tredje viktigste for å skape engasjement er ansvar (15,6 prosent), og dette er nesten dobbelt så viktig for menn som for kvinner.

Unge vektlegger god kommunikasjon

Undersøkelsen viser også at alder spiller en rolle på hva som trigger engasjement på jobben, utover oppmuntring og ros. For den yngre garde mellom 18 og 29 år er det absolutt viktigst å kommunisere godt på arbeidsplassen, mens for de som er over 65 år er dette i mindre grad viktig.

Ansvar høyt i kurs i nord

Det er også tydelige forskjeller på hva som gjelder for å skape jobbengasjement i ulike deler av landet. Det viser seg at Oslo-borgere og nordlendinger ønsker mindre ros og oppmuntring på jobben enn resten av landet, med henholdsvis 12,8 prosent og 12,1 prosent opp mot hele landet på 20 prosent. Nordlendingene er også nesten dobbelt så opptatt av ansvar som resten av landet.

Gode ledere gir fornøyde ansatte

– Vi ser at hva som er aller viktigst for høyt jobbengasjement varierer noe både med kjønn, alder og hvor i landet man bor. Samtidig er alle faktorene høyst avhengig av nærmeste leder. Derfor er det viktig at ledere tar seg tid til å lytte til sine ansatte og kartlegge hva som skaper engasjement og stå-på-vilje hos den enkelte, slik at man får fornøyde ansatte som forblir i bedriften lenge, kommenterer daglig leder Ellen Kristine Breiby i Dale Carnegie Training

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS