akustikk-og-læring
akustikk-og-læring

Dårlig akustikk gir dårligere læring

Dårlig akustikk i klasserommet gir dårligere lærere og et dårligere læringsmiljø, viser en ny studie om støy og akustikk i klasserom, som det danske arbeidsmiljøinstituttet har utført.

Publisert

(Colourbox.com)

Her kommer det fram at lærere som underviser i lokaler med dårlig akustikk, trives dårligere i jobben enn kolleger som underviser i lokaler med bedre akustikk, skriver stami.no. Dårlig akustikk og støy i klasserommene fører derfor også til det dårligere læringsmiljøet til elevene. Det påvirker blant annet elevenes muligheter til å snakke sammen og diskutere. Det gjør det også vanskeligere for dem å høre hva som blir sagt.

Etterklangen teller

Lærere som underviser i klasserom med lang etterklangstid, er ofte mindre tilfreds med jobben og føler at de mangler energi enn andre lærere. De ønsker også i større grad å bytte jobb enn kollegene som arbeider i klasserom med kortere etterklang. Ønske om å bytte jobb er hele seks ganger høyere blant lærer som underviser i klasserom med lang etterklangstid, enn blant de som underviser i klasserom med kort etterklangstid.

Støy en arbeidslivsutfordring

" Lærere som blir utsatt for støy i minst en fjerdedel av arbeidstiden, er også mindre motivert og har større søvnbehov enn lærere som blir mindre utsatte for støy. Et overraskende resultat i undersøkelsen er at lærerne som jobber mellom 31 og 37 timer i uka uke oppgir at de er mindre fysisk slitne enn de som underviser mindre enn 31 timer pr. uke.Støy en vesentlig utfordring i norsk arbeidsliv, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).Den gir til dårligere trivsel og helse, og den forekommer på en rekke arbeidsplasser.Støy kan også virke inn på sikkerheten og kommunikasjonen på arbeidsplassen.I yrker med høy kvinneandel er det disse yrkene som er mest utsatt for støy: Barne- og ungdomsarbeider, dagmamma, førskolelærer og servicepersonell (hotell/restaurant).Her er hver femte arbeidstaker utsatt for sterk støy i minst en firedel av arbeidstiden. (ANB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS