Overnatting- og servering, og helse- og sosial er særlig utsatte bransjer, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim. (Foto: Arbeidstilsynet)

Hvilke grenser gjelder på din arbeidsplass?

Det er fortsatt et stort behov for å ta opp seksuell trakassering i arbeidslivet, konkluderer Arbeidstilsynet etter å ha kartlagt utelivsbransjen.

Publisert

Etter nesten 400 tilsyn med seksuell trakassering i utelivsbransjen de siste 15 månedene erfarer Arbeidstilsynet at over halvparten av virksomhetene mangler rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

- Dette er et høyt tall. Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Unge kvinner er mest utsatt, og overnatting- og servering og helse- og sosial er særlig utsatte bransjer, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Flere trenger kurs

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet tror det er viktig å bidra til økt kunnskap om dette temaet, og vil nå holde kurs i forebygging av seksuell trakassering. Det første kurset arrangeres i Oslo 26. mars.

Kurset er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet. Totalt skal det holdes kurs i sju byer over hele landet.

Kurset er basert på en felles veileder som Arbeidstilsynet og Likestillingsombudet har laget sammen med partene i arbeidslivet og er tilrettelagt for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Dette er en del av en felles kampanje som heter «sammen setter vi strek for seksuell trakassering».

Finne grensene sammen

Det er viktig at ledere og ansatte sammen finner ut av hvilke grenser som gjelder på deres arbeidsplass og hvor de setter strek for seksuell trakassering. Dette arbeidet må integreres i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidsgiver må gi opplæring til alle ansatte, slik at de er kjent med rutinene på arbeidsplassen og vet hva de skal gjøre dersom de selv eller andre blir utsatt for seksuell trakassering.
- Vi oppfordrer alle virksomheter til å i bruk veilederen og at lederne og ansatte i fellesskap får på plass gode rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på sine arbeidsplasser, sier Vollheim.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS