Fusa-kommune
Fusa-kommune

Norsk arbeidsliv er stabilt, men også sårbart

– Norske arbeidstakere føler seg trygge på at de ikke mister jobben. Samtidig opplever en del at de har så mange arbeidsoppgaver at de blir stresset og utslitt.

Publisert

YS Arbeidslivsbarometer for 2013 viser at nordmenn har et godt arbeidsliv. Bildet viser trim på loftet i Eikelandsosen i Fusa kommune. (Foto: Jan Tveita)

Dette sier YS-leder Jorunn Berland, som kommenterer resultatene i Arbeidslivsbarometer for 2013. Arbeidslivsbarometeret ble offentliggjort denne uka.

95 prosent i fast stilling

Arbeidslivsbarometeret viser at 95 prosent av arbeidstakerne er ansatt i faste stillinger. De bekymrer seg sjelden for å bli arbeidsledige. Stadig færre har fysisk hardt arbeid, og de fleste mener jobben er interessant og at de mestrer den.

Et godt arbeidsliv

– YS Arbeidslivsbarometer viser enda en gang at vi alt i alt har et godt arbeidsliv. Det kan fagbevegelsen ta mye av æren for. Tiår med systematisk innsats for å forbedre arbeidsvilkårene gir resultater. Derfor er det viktig signal når regjeringen Solberg nå signaliserer at den vil fortsette trepartssamarbeidet, sier YS-lederen.

For mange arbeidsoppgaver

Mange av dem som er intervjuet i YS Arbeidslivsbarometer forteller samtidig at tiden ikke strekker til på jobb. Arbeidsoppgavene er for mange. Det gjør at de ansatte føler at de ikke får gjort jobben godt nok. Mange blir derfor stresset og utslitt.

Vi er fleksible

Arbeidslivsbarometeret viser at nordmenn jobber mer fleksibelt sammenlignet med arbeidstakere ellers i Europa. Vi jobber ikke flere timer, men er mer fleksible for å arbeide på kveld, natt eller i turnus.

Arbeidsmiljøloven gir spillerom

- YS mener dagens arbeidsmiljølov gir svært gode muligheter for fleksibilitet, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi vil ta med oss kunnskapen fra YS Arbeidslivsbarometer inn i de forventede diskusjonene om å myke arbeidsmiljøloven, sier Berland.

Utførlig undersøkelse

YS Arbeidslivsbarometer er den mest utførlige og årlige innsamlingen av data for sentrale områder i arbeidslivet. Et representativt utvalg på 4795 arbeidstakere har deltatt i årets undersøkelse. Dette er det femte året med YS Arbeidslivsbarometer, utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), i samarbeid med Gallup og på oppdrag fra YS.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS