Hennig-Olsen-Is

Har inkludert i 40 år

Hennig-Olsen Is i Kristiansand har inkludert i 40 år. Bedriften sysselsetter medarbeidere fra 32 forskjellige nasjonaliteter, og legger stor vekt på å tilby et arbeidsmiljø fritt for rasisme og fordommer.

Publisert

Tin fra Thailand og Nhim, opprinnelig fra Vietnam, jobber godt i team ved Hennig-Olsen Is i Kristiansand. (Foto: Jan Tveita)

– Alle våre medarbeidere har et ansvar for å bidra til et mangfoldig og fargerikt arbeidsfellesskap, fastslår HMS-rådgiver Per Even Pedersen ved Hennig-Olsen Is i Hannevika i Kristiansand.

Klubbleder Petter Grønås er enig:

– Det er våre holdninger som påvirker den enkelte medarbeiders trivsel på arbeidsplassen. I så måte må alle ta et ansvar for å skape et inkluderende fellesskap preget av gjensidig respekt og forståelse, uavhengig av hudfarge, religion og kulturell bakgrunn, understreker klubblederen i NNN.

Norsk som arbeidsspråk

Utenlandske arbeidstakere er ikke noe nytt fenomen ved Hennig-Olsen Is. Bedriften har hatt minoritetsspråklige ansatte i 40 år, det vil nærmest si helt fra bedriften ble etablert:

– I starten var det nordmenn, dansker og ungarere som laget iskrem her. Så kom vietnamesere, afrikanere, meksikanere, chilenere og irakere, forteller Grønås.

I 2006 tok bedriften det store løftet i språkopplæringen. Da ble det bestemt at norsk skulle være hovedspråket på arbeidsplassen, norsk skulle være arbeidsspråket:

– Målet vårt er at alle skal kunne kommunisere med alle, sier klubbleder Grønås. Derfor vil vi heller ikke ha arbeidsgrupper satt sammen etter etnisitet.

– Bare i lunsjen vil vi ikke hindre at de ansatte snakker morsmålet sammen, det eneste vi kan gjøre, er å oppfordre dem til å snakke norsk i kantina også.

– Men vi har sett at folk som aldri har sittet sammen i kantina før, nå sitter der og spiser sammen, sier Grønås.

– Selv om vi ikke har gjennomført noen formell kartlegging av norskopplæringen, kan vi trygt slå fast at trivselen har økt og samholdet er bedret:

– Folk fra forskjellige land har rett og slett blitt mer kolleger, mener han.

Norsklærer fra Bosnia

– AOF er kursarrangør, og norsklæreren kommer fra Bosnia, forteller Pedersen. Hvert kurs går over fire timer pr. uke og har ti deltakere. Læreren tar for seg alt fra grunnleggende lese- og skriveopplæring til hverdagsmatematikk og dataopplæring. Bedriftsinterne dokumenter brukes i undervisningen. Det legges stor vekt på kulturforståelse.

– Hittil har vi avviklet fem kurs, og det har ikke vært problemer å få deltakere, sier Grønås. Til det første kurset meldte det seg 150 interesserte – blant dem også nordmenn.

Fagopplæring følger

–I kjølvannet av lese- og skriveopplæringen har vi fått flere medarbeidere som ønsker fagopplæring. Bedriften satser nå på å få gjennomført fagbrev for renholdere. Dette har vært en gruppe som tidligere kun har fått intern opplæring, men hele 15 medarbeidere ønsket dette og er nå satt på skolebenken. Målet er at alle skal ha fagbrev innen sommeren i år. Det skal vi klare når jeg ser på den iveren som er til stede blant våre medarbeidere for å gå løs på nye utfordringer, sier Pedersen.

Jobbrotasjon og trivsel

– Vi har praktisert rotasjon i produksjonen i et år nå, ikke bare på grunn av språk og kommunikasjon, men også for at de ansatte skal få varierte arbeidsoppgaver og for at de skal kunne mestre alle de ulike gjøremålene, forklarer Pedersen.

– Erfaringene våre med språkopplæring og jobbrotasjonen er entydig positive: Det har ført til økt trivsel, bedre samhold og – ikke minst – nedgang i sykefraværet, sier Pedersen.

Han opplyser at det totale sykefraværet ligger på 5,75 prosent (oktober 2011), i produksjonsavdelingen er det på 7,8 prosent.

– Men enkelte avdelinger er faktisk nede i lave 0,4 prosent, sier Pedersen, som tilføyer at langtidsfraværet er den store utfordringen.

Liten turnover

Av totalt 320 ansatte ved Hennig-Olsen Is jobber ca. 120 i produksjonen, fordelt på sju produksjonslinjer og to skift. Bedriften produserer ca. 27 mill. liter is hvert år i ca. 170 varianter. 50 millioner enheter ruller ut fra samlebåndet årlig.

– Turnoveren i bedriften er svært lav, den gjelder mest sesongarbeiderne, opplyser Pedersen, som også er serviceleder for produksjonen.

Gjør ting enkelt

At arbeidsmiljøet ved Hennig-Olsen Is er trivelig, er HMS-rådgiver Per Even Pedersen og klubbleder Petter Grønås samstemte om. Bedriftsledelsen og fagforeningen (NNN) drar i fellesskap, både for kompetanseoppbyggingen og arbeidsmiljøet.

– En ting er at vi er forpliktet til dette etter arbeidsmiljøloven, men det som er viktigere, er at det er fornuft i det, sier Grønås.

– Det er som regel ikke de store investeringene som må til. Som oftest kommer vi fram til gode løsninger. Men vi legger oss heller ikke på minimumsløsninger, skyter Pedersen inn.

Og nøkkelen til det gode arbeidsmiljøet?

– Gjør ting enkelt, ikke problematiser unødvendig, understreker Grønås.

– Jobb på individbasis, legger HMS-rådgiver Pedersen til.

Klubbformann Petter Grønås (t.v.) og HMS-rådgiver Per Even Pedersen ved Hennig-Olsen Is i Kristiansand. (Foto: Jan Tveita)

Les mer om Hennig-Olsen Is i første nummer av HMS-magasinet i år!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS