Vold-på-arbeidsplassen

EU- rapport om vold og trakassering på arbeidsplassen

Vold og trusler fra utenforstående rammer fra 5 – 20 prosent av europeiske arbeidstakere.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Tallene varierer med land, bransje og det enkelte lands metoder for innsamling av statistikk. Norge deltar i denne EU-studien som er utført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao (EU-OSHA).

Viktig tema

Når det gjelder andelen arbeidstakere som melder om mobbing og trakassering, ligger Norge litt under gjennomsnittet i EU, men høyere enn EU-gjennomsnittet for kvinner. Norge ligger godt over gjennomsnittet i EU både når det gjelder hvor viktig virksomhetene synes temaet vold og trusler og temaet mobbing og trakassering er.

Mest i helse og utdanning

Næringene som rapporterer om høyest andel av vold og trakassering i EU, er helse og utdanning, offentlig administrasjon og forsvar, transport og kommunikasjon samt hotell og restaurant. De samme næringene ligger høyt oppe på statistikken også i Norge.

I tillegg til EU-landene er Norge med og blir sammenlignet med de andre landene på ulike områder når det gjelder vold, trusler, mobbing og trakassering. Når det andelen arbeidstakere som melder om mobbing og trakassering, ligger Norge litt under gjennomsnittet i EU, men ligger høyere enn EU-gjennomsnittet for kvinner.

Forekomst i Norge

Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2009 svarer fire prosent at de har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen siste 12 måneder. Dette tilsvarer ca. 100 000 arbeidstakere. Tre prosent oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold siste 12 måneder. To prosent oppgir at de blir utsatt for plaging eller erting av arbeidskamerater et par ganger i måneden eller mer og to prosent oppgir at de er utsatt for plaging eller erting av overordnet et par ganger eller mer. Tre prosent oppgir at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende et par ganger i måneden eller mer.

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS