Håper flere uføre vil jobbe

Arbeidsdepartementet tror flere uføre kunne ha jobbet mer.

Publisert

I dag er det 343 000 uføretrygdede i Norge. 80 prosent av dem er hundre prosent uføre, men én av fire med full uføretrygd har arbeidsinntekt ved siden av stønaden, skriver Aftenposten.

– At såpass mange jobber ved siden av full uføretrygd, betyr at de ikke har null restarbeidsevne. Men jeg tror at mange uføre er usikre på hvor stor arbeidsevnen blir i fremtiden, sier statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet til avisen.

Kan fryse trygden

Han tror mange ikke er kjent med den såkalte frys-ordningen, som innebærer at man kan prøve seg i arbeidslivet, og vende tilbake til uføretrygd dersom det ikke fungerer – uten å måtte gå gjennom hele trygdeprosessen én gang til. Støstad håper flere uføretrygdede vil prøve seg i jobb.

– Jeg tror en del uføretrygdede ville valgt å arbeide dersom de ble kjent med denne ordningen. Vi har nå utvidet den fra fem til ti år. Jeg tror dette er et viktig virkemiddel for å få folk til å prøve seg, sier Støstad.

Han sitter nå sentralt i arbeidet med å få ned sykefraværet. Regjeringen ønsker å få ned sykefraværet også for at færre søker om uføretrygd.

Nye uføreregler

I løpet av året vil regjeringen komme med forslag til ny uførestønad, som følge av den nye pensjonsordningen. Her skal det også vurderes på nytt hvor mye uføre kan tjene uten å miste stønad.

– Vi ønsker at folk skal prøve seg i arbeidslivet, men ikke at de varig skal ha både full uførepensjon og samtidig en vesentlig inntekt, sier Støstad.

I dag kan man tjene inntil 72 881 kroner – som er folketrygdens grunnbeløp – uten at det får betydning for stønaden. Støstad mener et problem med dagens system, der man har en inntektsgrense på 1G, er såkalte terskelproblemer.

I dag er det problematisk å tjene inntil 1G, men dersom man kommer litt over dette, kan man komme veldig dårlig ut.

Tall fra departementet viser også at svært få går ned i uføregrad i løpet av et år. I 2008 dreide det seg om 1238 personer, av nær 300 000 varig uføretrygdede.

– Vi ønsker at de som er uføre, jobber så mye som de ønsker og kan innenfor dagens regler. Det er bra. Kanskje flere burde forsøke seg i arbeid. Det er bra at mange er i jobb og aktivitet. Men vi ser altså også på regelverket, sier Støstad til Aftenposten.

(Aftenposten)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!

Powered by Labrador CMS