Kvinner-i-Forsvaret-2
Kvinner-i-Forsvaret-2

Kvinner i Forsvaret trakasseres

I Forsvaret trakasseres tre ganger så mange unge kvinner som ellers i arbeidslivet. Mange av dem tør ikke si fra om problemet.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Er du kvinne, under 36 år og med jobb i Forsvaret, er sjansen for at du blir seksuelt trakassert tre ganger så høy som på arbeidsplasser ellers i samfunnet.

Får forskerhjelp

Det er helse- og medarbeiderundersøkelsen fra 2008 som avdekker tallene. I Forsvarets egen konklusjon av undersøkelsen slås det fast at seksuell trakassering forekommer særlig overfor yngre kvinner, og at det er rapportert om en del alvorlige forhold.

Nå har Forsvaret søkt hjelp hos forskningsmiljøet ved Universitet i Bergen. Det er satt av én million kroner til etablering av et prosjekt med oppstart i høst. Det skal avdekke årsaker til mobbing og seksuell trakassering, og foreslå tiltak.

Flere alvorlige hendelser

I 2008 ble det også gjennomført en spørreundersøkelse blant de vernepliktige. Her svarer fire prosent at de har opplevd seksuell trakassering. 20,9 prosent av disse svarer at trakasseringen i meget stor grad har vært graverende og alvorlig. Det er tre ganger så mange som i tilsvarende undersøkelse fra 2007, der 7,9 prosent karakteriserte trakasseringen på samme måte.

- Ingen ukultur

Første januar i fjor opprettet forsvarssjefens internrevisjon en offisiell varslingskanal, en grønn telefonlinje. Etter halvannet års drift er det kommet 25 henvendelser, ikke en eneste omhandler seksuell registrering.

Det er ikke generalmajor Espen Amundsen i forsvarsledelsen bekymret over. Han viser til at en kan snakke med lege, prest, tillitsvalgte og sjefer om slike ting. Han understreker samtidig at de høye tallene i fjorårets undersøkelser er uakseptable.

- Vi ser med alvor på at flere rapporterer om grove forhold, sier Amundsen.

Han mener bestemt at Forsvaret gjør nok for å møte problemet med seksuell trakassering, og avviser at det er en ukultur i Forsvaret.

(ANB)

"
Powered by Labrador CMS