Senior i industrien

Industrien skyver fra seg seniorene

Industrien mangler 10 000 arbeidere, men klarer ikke å holde på seniorene. En av fire industriarbeidere i alderen 55-60 år har forlatt arbeidslivet.

Publisert

Arild Pladsen (58) har jobbet 42 år i industribedriften Fiskars, og han skjønner godt at seniorer som jobber i industrien faller fra. - Det er tungt fysisk arbeid, og de siste årene har jeg kjent det på kroppen når jeg har kommet hjem fra jobb. Når jeg er 62 år, så sier jeg meg nok ferdig, sier Pladsen til Dagsavisen.

Skrikende behov

Industrien har opplevd synkende arbeidsledighet og en rekordsterk sysselsettingsvekst de siste årene. Som følge av oppgangen mangler norsk industri 10 000 hoder. Likevel faller seniorer i industrien fra langt tidligere enn i andre industrier. Hver fjerde i alderen 55-60 år som var ansatt i industrien i 2003, hadde fire år senere forlatt arbeidslivet. Frafallet av industriansatte er i denne aldersgruppen ni prosent høyere enn avgangen i andre næringer, viser en fersk undersøkelse fra NAV. Samtidig oppgir 80 prosent av lederne i industribedriftene at det er viktig å beholde eldre arbeidskraft fordi de sitter på bedriftsspesifikk kompetanse. I tillegg mener to av tre ledere at eldre arbeidstakere er like produktive som yngre.

Dårlig tilrettelegging

Vidar Grønli, informasjonsansvarlig i Fagforbundet, sier han blir urolig når han hører tallene.- Harde arbeidsdager gjør at noen må forlate arbeidslivet. Her må bedriftene legge til rette for at de eldre som trenger det kan få en annen type arbeid, sier Grønli.Anne Inga Hilsen, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, sier at i mange tilfeller handler det om at lederne i bedrifter ikke formidler at de eldre er verdifull arbeidskraft og at det er ønskelig å beholde dem. En annen viktig faktor mener Hilsen er skift og turnusarbeid. - I denne bransjen har de begrenset mulighet til å tilby dagarbeid, sier hun.

Ledere diskriminerer

Åsmund Lunde, direktør ved Senter for seniorpolitikk, mener det er viktig at seniorene får bruke sine talenter og sine sterke sider, og at arbeidsgivere ofte er for dårlige til å gi tilbakemelding. - Mange tenker at disse er så erfarne at de ikke trenger ikke respons, men de trenger det like mye som de yngre, sier Lunde. Lunde trekker også fram at seniorer på en rekke felter i arbeidslivet blir ekskludert. To av tre ledere sier at når det gjelder innføring av ny teknologi eller når nye arbeidsmåter innføres, så foretrekker de unge. Da går det bare kort tid før eldre ikke lenger har kompetansen de trenger i jobben sin, og de er presset ut av arbeidsmarkedet, sier Lunde.

Kurs for å ivareta eldre

Den kraftige etterspørselen etter arbeidskraft innenfor industrien gjør at Norsk Industri nå arrangerer kurs for å lære bedriftene å ta vare på seniorene. Pernille Vogt, fagsjef i HMS, sier mangelen på arbeidskraft i industrien har gjort at mange har måttet tenke nytt i forhold til sine eldre. Vogt trekker fram at mange frister med ekstra ferieuker eller økonomiske fordeler, men det er ikke det som er det viktigste for de fleste.- Gode kolleger og det å formidle at arbeideren er betydningsfull, er langt viktigere, og dette er det ikke alle bedriftene som er gode nok på, sier Vogt. Det er også mulig å søke NAV om støtte til å tilrettelegge for eldre arbeidstakere. (ANB)

Powered by Labrador CMS