Seksuell trakassering 1

Deltidsansatte kvinner sex-trakasseres

Kvinner i korte engasjementer og deltidsjobber har nesten ti ganger så stor sjanse for å bli seksuelt trakassert i forhold til dem som er i fulle stillinger. Det viser en australsk studie av over 1100 arbeidstakere.

Publisert

Studien viser at 79 prosent av dem som blir trakassert er kvinner, skriver forskning.no. De som jobber i kortere engasjementer, har rundt fem ganger så høy risiko for å bli seksuelt trakassert, og de i deltidsjobb har opptil ti ganger så høy sjanse for å bli trakassert seksuelt på jobben. Studien viser også at det er en klar sammenheng mellom seksuell trakassering og mental helse, og forskerne skriver at ikke å gjøre noe med dette, kan være svært dyrt for bedrifter. Forskningsresultatene ble presentert i Australia tidligere denne måneden.

Bekreftet hypotesen

" Professor Anthony LaMontagne, som ledet studien ved University of Melbourne, sier til forskning.no at studien viser hva forskere har hatt mistanke om lenge - at arbeidstakere i mindre sikre stillinger er mer utsatt for mobbing og trakassering. - Studien viser at de som jobber i deltidsjobber og korte engasjementer, trenger bedre beskyttelse mot uønskede seksuelle tilnærminger, sier LaMontagne. Generelt betyr seksuell trakassering uønskede seksuelle tilnærminger og truende og krenkende tilnærminger av seksuell natur, fortsetter han.

Lite forskning i Norge

"- Her i Norge har det blitt gjort lite forskning på området, sier Gaute Auestad ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Han forteller at undersøkelser her i landet som regel ser på mobbing for seg selv, uten å eksplisitt se på seksuell trakassering. Men i disse dager foregår det en studie som skal se på seksuell trakassering på landsbasis her i landet. - Vi har hatt landsdekkende undersøkelser om mobbing hvert år siden 1995, men dette med seksuell trakassering er ikke eksplisitt lagt inn i de vanlige mobbeundersøkelsene her i Norge, sier Auestad. LaMontagne er overrasket over at det i Norge, som har et så godt rykte internasjonalt for å være langt fremme innen likestilling, ikke er blitt gjort studier på seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Går hardest utover yngre kvinner

Den australske studien tok for seg 1100 arbeidstakere i staten Victoria, og 50 av disse rapporterte om seksuell trakassering. De som var med i studien, representerte et tverrsnitt av arbeidstakerne i staten. Fire av fem av dem som hadde opplevd trakassering på jobb var kvinner, og yngre kvinner var særlig utsatt.- Tidligere studier viser at kvinner som jobber ufrivillig i deltidsjobber og korte engasjementer, har mye verre arbeidsforhold enn de som har valgt det selv, sier LaMontagne. Han forteller også at kvinner i slike jobber har mye færre rettigheter enn de som jobber i faste stillinger. - Resultatene av studien viser at de som trakasserer seksuelt, foretrekker å gjøre det mot kvinner som har færre rettigheter som arbeidstakere, sier han. Dette går vanligvis hardest ut over yngre kvinner, og det er viktig at de er klar over rettighetene sine. Mange unge mennesker skylder ofte på seg selv i slike situasjoner. Arbeidsgivere må også bli flinkere til å takle problemene og ikke skyve dem under teppet og tenke på dem som engangstilfeller.

Restaurant- og servicebransjen mest utsatt

Han forteller at jobbsituasjonen også henger sammen med utdanningsnivå - de som selv velger å jobbe deltid eller kortere engasjementer, er ofte høyere utdannet, mens de som må ta slike jobber, ofte er lenger nede på den sosioøkonomiske rangstigen. Tidligere studier viser at restaurant- og servicebransjen er særlig utsatt, både når det gjelder seksuelle tilnærminger fra kolleger og fra kunder. Kvinner i deltidsjobber og kortere engasjementer rapporterer også sjeldnere seksuell trakassering. - Vi vet fra tidligere studier at seksuell trakassering og andre typer mobbing er skadelig for både mental og fysisk helse, sier LaMontagne. Han forklarer også at resultatene fra studien er svært bekymringsverdige i og med at deltidsjobber og kortere engasjementer blir vanligere og vanligere i den vestlige verden.

For få anmelder

Forskeren forteller at en studie gjort ved Queensland University of Technology tidligere i år, som kategoriserte over 600 innringninger til en hjelpetelefon for seksuelt trakasserte, viser at mange som blir utsatt for trakassering, slutter eller blir sykemeldt. Bare en liten andel anmelder forholdet.- De aller fleste kvinner velger å la være å anmelde slike forhold, fordi prosessen kan være veldig tøff, sier LaMontagne. Han forteller at en tidligere studie gjort ved University of Melbourne viser at rundt 15 prosent av arbeidstakere med depresjon er deprimerte på grunn av dårlige arbeidsforhold. Denne studien så bare på helse og sikkerhet, og da er ikke mobbing og trakassering med i beregningen. Tas trakassering med, er nok tallet mye høyere, tror LaMontagne. (forskning.no)

"
Powered by Labrador CMS