(Foto: Pang Pang)
(Foto: Pang Pang)

Tillitsvalgte vet mest

Ledere vet mindre om lov- og avtaleverk i arbeidslivet enn tillitsvalgte i fagforeningen, men begge gruppene føler behov for mer kunnskap.

Publisert

Lovene og avtalene i arbeidslivet er mange og lange, skriver forskning.no. Dersom du spør tillitsvalgte på norske arbeidsplasser hva lederne deres kan om dette, svarer bare halvparten av dem at ledelsen i stor eller ganske stor grad har kunnskap om tariffavtalen, Hovedavtalen eller arbeidsmiljøloven.

Lederne spør tillitsvalgte

Ledere som er intervjuet i forbindelse med denne undersøkelsen, deler denne oppfatningen. Noen av lederne forteller at de går til tillitsvalgte for å få svar på det de lurer på.

– En viktig grunn er trolig at en stor andel av de tillitsvalgte skoleres i lov- og avtaleverket, sier Fafo-forsker Sissel Trygstad til forskning.no.

En stor andel av de tillitsvalgte som inngår i undersøkelsen, har deltatt i kurs i regi av sitt forbund. Når det gjelder ledere, er ikke lov- og avtaleverk noe man skoleres i på de utdanningsinstitusjonene som utdanner ledere.

Samtidig er det mange av de tillitsvalgte som mener at de selv trenger opplæring på ett eller flere saksfelt. Det gjelder spesielt opplæring i arbeidsrett, konfliktløsning og forhandlingsteknikk.

Den norske modellen

Bakgrunnen for undersøkelsen var å måle hvordan samspill mellom fagforeninger, ledelse, tariffavtaler og lovverk fungerer på den enkelte arbeidsplass. Forskerne spurte derfor lokale tillitsvalgte og ledere om dette. Kjennskap til og kunnskap om lov- og avtaleverk var en viktig del av undersøkelsen.

Mye av kunnskapen vi har, skaffer vi oss når vi trenger den. Svarene på opplæringsbehov avspeiler derfor problemstillinger de tillitsvalgte står eller nylig har stått oppe i. At bedriften nylig her gått gjennom omstillinger, er for eksempel en vanlig forklaring på at tillitsvalgte sier de har kunnskap om dette.

Uformell kontakt viktig

En viktig side ved det den norske arbeidslivsmodellen er uformelt samarbeid og tillit mellom tillitsvalgte og ledelse på den enkelte arbeidsplass. Godt over halvparten av de tillitsvalgte svarer at de har uformelle møter som angår medlemmer eller bedriften en gang i måneden eller oftere.

Store bransjeforskjeller

Det er imidlertid store forskjeller mellom bransjene. Mens henholdsvis fem og sju prosent av de tillitsvalgte i bygg og industri sier at de aldri har slike uformelle samtaler med ledelsen, er det hele 23 prosent i handelsnæringen som svarer det samme. Dette resultatet overrasket forskerne fordi handelsvirksomheter ofte er små og med mye daglig kontakt mellom ledelse og ansatte.

Ulikt partssamarbeid

Trygstad forklarer resultatene med at organisasjonsgraden på arbeidsplassene er langt lavere innenfor handel og hotell og restaurant enn i bygg og industri. Særlig i industrien har tillitsvalgte og ledere lang tradisjon for å diskutere ulike spørsmål, både formelt og uformelt.

En annen forklaring er at både ledere og tillitsvalgte skiftes ut oftere i handelen. Å få tillit, som igjen gjerne fører til uformell kontakt, er avhengig av forutsigbarhet. Det er langt enklere å utvikle dette når partene lærer hverandre å kjenne over tid.

Deltakelse i formelle møter varierer også mye. Så mange som tre av ti tillitsvalgte svarer at de verken har formelle eller uformelle møter med ledelsen. De er med andre ord tillitsvalgte uten å delta i partssamarbeidet på bedriften i det hele tatt.

(forskning.no)

Powered by Labrador CMS