Innhold fra annonsør

hånd holder i lyspære

Et større fokus på bærekraft

Etter et kjapt søk etter «bærekraft» i ledige stillinger på Finn.no, dukker det opp i overkant av 600 annonser. Det er tydelig at kompetanse rundt bærekraft er etterspurt, og at mange ønsker å redusere fotavtrykket sitt både i bedriften og bedriftens verdikjede.

Om nye HMS Verneingeniør­skolen

Kursdeltakerne får kunnskaper, kompetanse og ferdigheter som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Når du er uteksaminert som HMS Verneingeniør, HMS- og bærekraftsleder eller HMS- og bærekraftskoordinator kan du jobbe systematisk og målrettet for å bidra til bærekraftig utvikling og omstilling i bedrifter. Dette innebærer å:

  • Bidra til at bedriftens ambisjoner, visjoner, policy og mål øker bedriftens prestasjoner på området.
  • Vurdere hvilke bærekraftsmål som er aktuelle for bedriften å inkludere i sitt systematiske HMS-arbeid.
  • Utarbeide, iverksette og følge opp etterlevelsen av etiske retningslinjer.
  • Bidra til god dialog med bedriftens interessenter internt og eksternt med fokus på bærekraftig utvikling.
  • Redusere negativ miljøpåvirkning.
  • Bidra til bærekraftig innkjøp og livsløpsanalyser.
  • Utarbeide bærekraftsrapporter.

Utdanningen kan gjennomføres over tid, og det legges til rette å kombinere etterutdanning med å være i full jobb.

Meld deg på kurs i HMS Verneingeniør­skolen her

Det er få som benekter at vi må jobbe med bærekraftig omstilling, og vi vet også at bærekraft i større grad må implementeres i arbeidshverdagen. Kiwa sin nye HMS Verneingeniørskole belyser nettopp hvordan du kan arbeide med bærekraftig omstilling i din bedrift, med håndfaste metoder og tiltak.

– Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne med bærekraftsarbeidet, så her er det viktig for oss å komme med gode eksempler og fagspesifikke oppgaver relatert både til bærekraft og HMS, sier seniorrådgiver og kursleder for HMS Verneingeniørskolen i Kiwa, Lisbeth Aamodt.

Ny HMS Verneingeniørskole

For å bidra til at vi når bærekraftsmålene er det nødvendig med omstilling og utvikling til et mer bærekraftig samfunn. Å lære hvordan man skal gjennomføre sunne omstillingsprosesser vil bidra til at endringene ikke får negative konsekvenser for trivsel, arbeidsinnsats og produktivitet.

– Omstillinger er krevende, og under en omstilling trenger man gjerne kompetanse. Kiwa som aktør tilbyr en fremtidsrettet undervisning, og det som kjennetegner kursene våre er at vi har en veldig praktisk tilnærming til hvordan arbeidet med HMS og bærekraftig utvikling kan gjøres i praksis, forklarer Lisbeth.

HMS Verneingeniørskolen er modulbasert, og kursene gjennomføres som en kombinasjon bestående av e-læring, onlinesamlinger i Teams, samt klasserom for å sikre mer praktisk oppgaveløsning og læring der dette er nødvendig. En som er veldig fornøyd med denne undervisningsformen er nyansatt HMS-rådgiver i Grønn Jobb, Eli-Sofie Moe Fredriksen.

– Det at jeg har kunnet ta deler av kursene digitalt har vært helt avgjørende for min del, og har vært en veldig god kursform for meg, sier Eli-Sofie.

Les mer om HMS Verneingeniørskolen her.

Fikk HMS-drømmejobben

Eli-Sofie ønsket seg en omskolering og karriereskifte, og falt etter hvert på at HMS-studier var det hun ønsket å satse på. Hun fikk anbefalt kursene av sin mann, som også har gått på HMS-kurs hos Kiwa. Deretter startet et effektivt løp fra november 2021 frem til sommeren 2022, da hun fikk ny jobb som HMS-rådgiver.

– Dette ble mitt drømmescenario da jeg fikk drømmejobben, mye på grunn av HMS Verneingeniørskolen. Jeg har gjennom utdanningsløpet fått en god introduksjon til hvordan ting skal gjøres og hvordan jeg skal arbeide med HMS, sier Eli-Sofie.

Lisbeth forklarer at HMS Verneingeniørskolen er et omfattende og anerkjent etterutdanningsløp som legger et godt grunnlag, for en karriere innenfor HMS og bærekraft. I tillegg er HMS Verneingeniørskolen en arena for å etablere seg et nettverk, noe Eli-Sofie mener hun har fått god nytte av.

– Jeg har blitt kjent med veldig mange fine mennesker innenfor denne bransjen, som jeg ikke nøler med å kontakte dersom jeg lurer på ting. Jeg har fått et stort nettverk, og det har vært veldig viktig for min del, sier Eli-Sofie, og legger til:

– Kursene har også veldig gode kursholdere, og et balansert forløp mellom teori, praksis og oppgaver. Jeg har lyst til å anbefale HMS Verneingeniørskolen videre, noe jeg også allerede har gjort flere ganger.

Bærekraftig omstilling

På HMS Verneingeniørskolen lærer kursdeltakerne hvordan man skal jobbe med bærekraftig omstilling og hvordan tilpasse dette på en systematisk måte i HMS-arbeidet.

– Det er en stor fordel for bedrifter å jobbe med bærekraftig utvikling og omstilling som en del av HMS-arbeidet i organisasjonen. Gjennom kursene lærer man blant annet hvordan bedrifter bør gå frem for å beslutte hvilke bærekraftsmål man ønsker å jobbe etter, sier Lisbeth og legger til:

– Lederforankring og medvirkning fra vernetjeneste og øvrige ansatte står også sentralt for å lykkes med dette arbeidet. ­­

Powered by Labrador CMS